pondělí 26. listopadu 2018

Exkurze rozvodna 400 kV ČEPS Praha – Chodov


Naše škola umožnila třídě E4.A uskutečnit odbornou exkurzi v rozvodně 400 kV. Jedná se o rozvodnu ve vlastnictví společnosti ČEPS, a.s., kterou drží ve svých rukou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 100% vlastnictvím akcií. Společnost ČEPS je provozovatelem přenosové soustavy ČR a rozvodna v Praze – Chodově patří k hlavním uzlům naší přenosové soustavy.

K atraktivitě exkurze přispěla skutečnost, že zapouzdřená rozvodna 400 kV je po kompletní rekonstrukci a je v ostrém provozu teprve měsíc. Rozvodnu prakticky nově stavěla firma ABB a špičkové komponenty (např. výkonové vypínače, odpojovače, zemniče, měniče...) zhotovovala firma ABB v zemi svého nynějšího sídla, ve Švýcarsku.

Zapouzdřená rozvodna 400 kV
Zapouzdřená rozvodna představuje výhodu oproti otevřené rozvodně zejména v úspoře prostoru a tím možnosti stavět tyto technologické celky v uzavřené vytápěné/klimatizované hale (extrémy počasí nemají vliv). Tato skutečnost značně přispívá k bezporuchovosti a snadnější údržbě provozu rozvodny. Pro každého je jistě vzrušením, že si v podstatě může „sáhnout na 400 kV“, protože mezi vodičem a kovovým obalem je natlakovaný izolační plyn SF6.

Detekce tlaku dielektrika SF6
Rozvodna 400 kV v Praze – Chodově je přímo propojena například s rozvodnou Kočín 400 kV, která je napájena zdrojem el. energie v podobě jaderné elektrárny Temelín. Tyto rozvodny společně s rozvodnou Hradec u Kadaně, Dalešice a Nošovice patří k páteřním rozvodným stanicím ČR a jsou propojeny se sousedními státy v síti ENTSO – E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).

Výkonový vypínač 400 kV v zapouzdřené rozvodně
Zapouzdřený odpojovač přípojnic 400 kV poháněný jedním pohonem
Venkovní část exkurze pokračovala zhlédnutím ukončení nadzemního vedení ZVN a spojením se zapouzdřenou částí. K ukončení jednotlivých tras nadzemního vedení patří ochrany pomocí bleskojistek a možnosti uzemnění.

Svody vedení 400 kV do zapouzdřené rozvodny; bleskojistky; uzemnění
Další zajímavou technologickou částí venkovní rozvodny jsou transformátory 400kV / 110 kV, odkud je transformovaná energie v podobě nižšího napětí 110 kV přenášena nadzemním vedením na velmi krátkou vzdálenost do sousední rozvodny distributorské společnosti PRE. Transformátory mají terciární vinutí pro napájení vlastní spotřeby a kompenzačních tlumivek. Terciární strana je na napěťové hladině 10,5 kV.

Terciární strana transformátoru 400 kV / 110 kV / 10,5 kV a kompenzační tlumivky
V žádné rozvodně nesmí chybět zajištěný zdroj napětí v podobě motorgenerátoru, který je zapotřebí při selhání nebo ukončení provozuschopnosti UPS.

Motorgenerátor
Zemniče a odpojovače terciáru
Měli jsme možnost vejít do prostoru zatíženého olejového transformátoru 400 kV a uvědomili jsme si hlučnost a nutnost tkz. trafokomor. Hladinu napětí hlídá automatický regulátor transformátorových odboček, jedna odbočka vinutí trafa sníží nebo zvýší požadované napětí o 1,2 kV.

Přípojnice 400 kV s izolačním olejem u energetického transformátoru přímo nad hlavami 


Vedení ze sekundáru trafa 400 kV pro napájení rozvodny 110 kV PRE
Na závěr exkurze jsme se podívali do rozvodny vlastní spotřeby, která má část VN 10,5 kV a část NN 0,4 kV. Rozvodna NN je napájena přes další olejové transformátory 10,5 kV / 0,4 kV a zajištěna provozovanými UPS stanicemi a motorgenerátorem. Ze zajištěné části napětí je provozován řídicí systém, EPS, bezpečnostní kamery a další nezbytná slaboproudá zařízení nutná pro bezpečný provoz strategické rozvodny ZVN.

Stejnosměrný rozvaděč izolované ovládací sítě

Přívodní pole rozvodu vlastní spotřeby 10,5 kV

Transformátor 10,5 kV / 0,4 kV s vyvedeným uzemněným uzlem na sekundáru
Josef Řehulka

Žádné komentáře:

Okomentovat