úterý 12. března 2019

Obrovský úspěch našeho žáka – MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Přestože průmyslové školy mají matematiku jako jeden z profilových všeobecných předmětů, matematická olympiáda není v přílišném zájmu studentů. Její náročnost na střední škole je velmi vysoká a předpokládá nejen automatické vynikající zvládnutí středoškolské matematiky, ale i schopnost velmi abstraktně zobecňovat a přísně v pravém slova smyslu „matematicky myslet“. V první části musí studenti samostatně zvládnout zcela netradiční a velmi atypické příklady, což předpokládá, že budou vymýšlet řešení několik měsíců. Potom úlohy zpracují a odevzdají učiteli, který je po řádném vyškolení opraví a podle pokynů ohodnotí.

Z žádné třídy a z žádného ročníku se letos do MO kromě Františka Špačka z I2.B nikdo nepřihlásil, protože nebylo pro nikoho jiného možné zvládnout požadavek řešení 4 příkladů ze 6, natož se tím několik měsíců doma samostatně ve volném čase zabývat. František patří letos už do kategorii B – předposlední nejvyšší, a postupující náročnost kategorií se velmi zvyšuje. O to cennější je, že František zvládl velmi dobře nejen Domácí část, ale i Klauzurní část dne 29. 1., ve které, dá se říci, exceloval, kdy podle Ústředního výboru MO získal 17 bodů z 18 možných. Jeho jednoduchý a přitom jednoznačný správný zápis řešení začíná být už příslovečný.

Snad nejcennější je jeho umístění mezi nejlepší matematické olympioniky Prahy v kategorii B, mezi něž se řadí až na drobné výjimky v matematice vynikající studenti výhradně prestižních gymnázií z nezřídka matematických tříd.

Blanka Suriaková

Žádné komentáře:

Okomentovat