čtvrtek 25. října 2018

Exkurze TTC Teleport

Během října 2018 třída E.4A absolvovala odbornou exkurzi ve firmě TTC Teleport. Exkurze byla zaměřena nejen na běžný provoz datového centra, ale také na silnoproudou elektroenergetiku.

Systém napájecích přípojnic rozvodny 400 V
 V datových sálech jsme se mohli seznámit s principem automatického hašení požáru, se systémem udržování vhodné teploty a vlhkosti a se systémem napájení jednotlivých racků. Nahlédli jsme pod zdvojené podlahy a do kabelových lávek, kde jsou tyto systémy rozvedeny a monitorovány. Zjistili jsme, jaká teplota (45 °C) a hluk panuje v datovém sále pro těžbu kryptoměn a jak velký elektrický příkon takový sál spotřebuje (200 kW).

Rozvody ve zdvojené podlaze
V technologické uličce jsme měli možnost pochopit složitost zálohovaného zdroje napájení pro jednotlivé racky v datových sálech. IT systémy jsou napájeny ze dvou větví, kterou jsou zálohovány UPS 700 kW a dieselovým motorgenerátorem 1200 kW. Jednotlivé jističe vývodů 230 V jsou dovybaveny kontakty detekující vypnutí. Vývody 230 V jsou vyvedeny k zákazníkům a pomocí analyzátorů je účtovaná spotřebovaná elektrická energie. Analyzuje se nejenom napájení IT systémů, ale také NON IT (chlazení, vzduchotechnika a další).

Jištění vývodů 230 V pro datové sály
Pro rozvod NN 400 V je využíván stavebnicový systém Busbar 1200 A. Samotná rozvodna 400 V je zdvojená, vždy je možné polovinu rozvodny vypnout bez přerušení provozu. Do rozvodny 400 V jsou přivedeny přívody ze dvou transformátorů 22 kV/400 V a také z UPS a dieselagregátů. Z rozvodny 400 V jsou napájeny technologické uličky a další zařízení NON IT. Důležitým článkem rozvodny je kompenzace jalového výkonu pro udržení správného účiníku sítě.

Rozvodna 400 V

Ovládací panel kompenzace
V rámci exkurze jsme si mohli prohlédnout ukázky různých typy kabelů od optických, přes ovládací a silové až po kabely 22 kV. Přímo v rozvaděčích rozvodny 400 V jsme si mohli prohlédnout přípojnice, jističe, pojistkové odpínače, stykače, kondenzátory a tlumivky.

Kondenzátory, pojistkové odpínače a stykače v kompenzaci
Kabely 22 kV
Důležitým místem je také místnost akumulátorů pro UPS, ve které se udržuje konstantní teplota 20–22 °C z důvodu používaných olověných akumulátorů. UPS přebírá zátěž na 30–60 sekund, po dobu najíždění dieselagregátů.

Akumulátorovna
Energetickým srdcem datového centra je zapouzdřená rozvodna 22 kV, plněná dielektrikem SF6. Toto řešení umožňuje malé rozměry technologických částí rozvodny a její bezporuchový a bezpečný provoz.

Místní ovládání a signalizace rozvodny 22 kV
Transformátor 22 kV/400 V
K technologickým částem datového centra patří rozvodna chlazení a vzduchotechniky. Pro účely chlazení jsou k dispozici šroubové kompresory Chiller 400 V, výměníky a čerpadla regulované pomocí frekvenčních měničů. Vzduchotechnika umožňuje plynulou výměnu vzduchu v datových sálech a je vybavena rekuperátorem.

Šroubový kompresor Chiller
Zajímavým místem byly komory s motorgenerátory, které jsme měli možnost vidět při jejich startu. Diesel generátory mohou krátkodobě generovat až 1,5 MW při spotřebě 200 - 300 litrů nafty bez biosložky za hodinu. Jejich údržbě a provozu je potřeba věnovat velkou pozornost a to především startovacím akumulátorům a předehřevu na 46 °C. Diesely je nutné 1 × za 14 dnů protočit a 1 × za půl roku je nechat nastartovat simulovaným výpadkem proudu.

Diesel motorgenerátor
Poslední zastávkou exkurze byla místnost řídícího a monitorovacího dispečinku, kde je na řídicí systém vyvedeno 13 000 prvků, kdy každý prvek generuje 50–60 signálů, které je nutné zpracovat. Monitorovány a analyzovány nejsou jen technologické prvky, ale také všechny dveře, průchody a místnosti, na které dohlíží 118 kamer. Před vstupem do datového sálu k rackům zákazníků je nutné překonat 9 bezpečnostních bariér. O úspěšnosti datového centra rozhoduje nejen bezpečnost a důvěryhodnost, ale také koeficient PUE (PowerUsageEffectiveness), který je nutné držet blízko 1. Koeficient ukazuje jak efektivní je datové centrum v oblasti spotřebované a dodané energie.

Dispečink datového centra
Josef Řehulka

Žádné komentáře:

Okomentovat