středa 13. listopadu 2019

Zpráva ze soutěže NAG na Úžlabině 2019

Ve dnech 24. 10. 2019 a 5. 11. 2019 se na naší škole pořádala odborná soutěž NAG na Úžlabině 2019, která byla zaměřena jednak na oblast počítačového hardwaru a softwaru, jednak na oblast počítačových sítí. Soutěž byla určena pro žáky 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie a byla realizována ve dvou kategoriích:
  1. PC hardware a software – kategorie pro žáky 3. ročníků oboru informační technologie 
  2. Počítačové sítě – kategorie pro žáky 4. ročníků oboru Informační technologie.
Soutěže se zúčastnilo celkem 38 žáků, z toho bylo 21 žáků ze 3. ročníků a 17 žáků ze 4. ročníku.


Kategorie PC hardware a software:
Soutěž v této kategorii probíhala ve dvou kolech: teoretickém a praktickém. Teoretického kola, které trvalo 60 minut, se zúčastnili všichni žáci, pro které byl připraven test o 80 otázkách. Test byl připraven a následně provozován v e-learningovém prostředí NetSpace, které je součástí e-learningového prostředí dodávaného v rámci programu Cisco Networking Academy Program. Na základě výsledků testu v teoretickém kole postoupili čtyři nejlepší žáci do praktického kola (praktické části soutěže). Tito soutěžící se losováním rozdělili do dvojic a následně v praktickém kole po dobu 120 minut řešili praktické zadání opět z oblasti PC hardwaru a softwaru. Po skončení praktického kola soutěže pak soutěžící obhajovali před porotou svoje řešení soutěžního zadání.
Kategorie Počítačové sítě:
V kategorii Počítačové sítě se soutěž rovněž skládala ze dvou kol: teoretického a praktického. V této kategorii se však obou kol zúčastnili všichni přihlášení účastníci. Teoretické část soutěže trvala 60 minut a soutěžící v ní vypracovávali test z oblasti počítačových sítí, konkrétně se testovaly znalosti z obsahu kurzů CCNA 1 a CCNA 2 vyučovaných ve škole v rámci programu Cisco Networking Academy. Samotné testování probíhalo opět v prostředí NetSpace (viz výše). Po absolvování teoretického kola soutěže následovalo praktické kolo soutěže, v němž byla pro účastníky soutěže připravena komplexní topologie sítě, kterou měli soutěžící v časovém limitu 120 minut nakonfigurovat tak, aby byla plně funkční. Praktická část soutěže probíhala v prostředí simulačního programu Packet Tracer. Tento program má škola k dispozici rovněž díky zapojení do programu Cisco Networking Academy.
Vyhodnocení a závěr soutěže:
Po vyhodnocení teoretické a praktické části soutěže a sečtení výsledků z teoretického a praktického kola pro jednotlivé soutěžící následovalo vyhlášení výsledků soutěže a předání cen.

Výsledky soutěže

Kategorie PC hardware a software 

Pořadí
Příjmení a jméno
Počet bodů
(max. 200bodů)
Cena
1.
Pecháček Vít
197
Arduino Uno
2.
Hořánek Vojtěch
193
Raspberry Pi 4B/4GB Desktop Kit, malinový/bílý
3.
Digrín Filip
182
MIKROTIK RBD52G-5HacD2HnD-TC
4.
Horčík Martin
172
Arduino Starter Kit (EN)

Kategorie Počítačové sítě 

Pořadí
Příjmení a jméno
Počet bodů
(max. 200bodů)
Cena
1.
Koc Matyáš
176
Raspberry Pi 4B/4GB Desktop Kit, malinový/bílý
2.
Vondráček Jakub
162,9
MIKROTIK RBD52G-5HacD2HnD-TC
3.
Svozil Vojtěch
118,9
Arduino Starter Kit (EN)
4.
Mayer Daniel
93,4
Arduino Uno

Závěrečné zhodnocení soutěže

Soutěže se zúčastnila přibližně třetina všech žáků 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie. Výsledky přihlášených žáků potvrdily velmi slušnou úroveň jejich znalostí. Všichni žáci, kteří postoupili, popřípadě absolvovali praktickou část soutěže, pak prokázali i vysokou úroveň praktických dovedností. Žáci soutěž jako takovou hodnotili kladně. Navíc díky této soutěži měli možnost porovnat úroveň svých znalostí se znalostmi spolužáků stejného ročníku.

David Čepička

1 komentář:

  1. Dobrý den, děkuji za tenhle článek. Možná to vypadá jen jako vyhlášení soutěže, ale jelikož mě amatérsky zajímá i správa počítačových sítí, tak to pro mě hodně znamená. :) Ale nechci být patetický. Já obecně se rád podobných hackathonů účastním velmi rád. Buď jako soutěžící nebo třeba jako dobrovolník a organizátor. ;-)

    OdpovědětVymazat