pondělí 22. dubna 2019

Exkurze JE Temelín a pivovar Budvar

Žáci E4.A spolu s některými žáky třetích ročníků oboru elektrotechnika navštívili 12. 4. jadernou elektrárnu Temelín a také pivovar Budvar v Českých Budějovicích.


Exkurze začala v nově rekonstruovaném zámečku Vysoký Hrádek, který se nachází v sousedství elektrárny a kde je umístěno informační centrum. V atraktivním prostředí promítacího sálu jsme byli seznámeni s bezpečnostními předpisy a rozděleni do dvou skupin. Z bezpečnostních důvodů může jeden průvodce provádět jen 8 lidí. Navíc každou osmičlennou skupinu doprovází kromě průvodce, jeden pracovník bezpečnostní agentury. Nicméně také ti, kteří nepodnikají vlastní exkurzi se nenudí, protože mají možnost shlédnout film o JE spolu s odborným komentářem jedné z průvodkyň. V promítacím sále je také umístěna mlžná komora, ve které jsou k vidění průlety nabitých částic. Žáci si uvědomili, že radiace, tedy záření, je v přírodě zcela běžný jev. V zámečku je kromě informačního centra a promítacího sálu umístěna také interaktivní expozice z oblasti fyziky a chemie, která se vztahuje k jednotlivým okruhům v atomové elektrárně. Žáci si tak mohou rozšířit své znalosti z učiva fyziky a chemie a také si prohlédnout provozní zařízení JE, především primární okruh včetně modelu jaderného reaktoru VVER 1000.

Reaktorový sál
Model jaderného reaktoru
Vlastní exkurze v provozu JE začíná důkladnou bezpečnostní prověrkou včetně měření aktuální výše radiace každého z uchazečů o vstup do provozu. V areálu jsme prošli kolem budovy dílen údržby k vlastním jaderným blokům. Nejdříve jsme prošli blokem, který byl momentálně v odstávce. Konkrétně jsme navštívili meziprostor mezi primárním a sekundárním okruhem, kde byly k vidění odstavená čerpadla pro oběh vody v sekundárním a terciárním okruhu. Exkurze pokračovala do druhého bloku JE, který byl v plném provozu. Navštívili jsme strojovnu s turbínou a generátorem. Turbína je soustrojí složené ze čtyř za sebou uspořádaných těles. Ostrá pára 6,3 Mpa, 280°C jde nejdříve do vysokotlakové části a potom přes separátor na další nízkotlaké části turbíny. Separátor je zařízení, které páře odebírá zkondenzované kapky vody, aby se nepoškodily rotory turbín. Rotory turbín, se pomocí svých lopatek musí roztočit na 3000 ot/min, aby mohl turboalternátor generovat střídavý proud s frekvencí 50 Hz.

Do primárního okruhu jsme přístup neměli. Reaktorový sál s tlakovodním reaktorem VVER 1000, typ V 320 a s tepelným výkonem 3000 MW, jsme si mohli prohlédnout v interaktivním centru. Chladivo z primárního okruhu má na vstupu do parogenerátoru teplotu 320°C a tlak 15,7 Mpa. V parogenerátoru odevzdá chladivo tepelnou energii sekundárnímu okruhu, kde pomocí páry 278,5°C a tlaku 6,3 Mpa putuje tepelná energie na soustrojí turbíny.

V sekundárním okruhu jsme mohli při plném provozu vidět generátor. Turboalternátor generuje na svých svorkách napětí 24 kV. Pomocí jednofázových transformátorů 24kV/400kV se elektrická energie dostává na vedení ZVN a míří do elektrizační soustavy přes rozvodnu Kočín, která je vzdálena 2 km od JE. Pozorný návštěvník si také všiml zapouzdřeného systému 24 kV s ochranným dielektrikem SF6 a několika záložních dieselagregátů.

Exkurze pokračovala prohlídkou kondenzátoru, který je složený pomocí uspořádaného systému 32. tisíc titanových chladicích trubek. Kondenzátor je už součástí také terciárního okruhu, ve kterém se zbylé teplo (voda 30°C) předává do chladících věží, odkud teplo putuje do atmosféry. Prohlídka vede právě kolem chladících věží, takže jsme si je mohli prohlédnout zblízka. Mohli jsme si také prohlédnout rozsáhlé pozemky, které jsou připravené pro stavbu dalších dvou bloků 1000 MW. Investiční záměr pro vybudování všech čtyř bloků byl vydán v roce 1979 a v roce 1987 se začalo se stavbou. V roce 1990 rozhodla vláda, že budou dostavěny jen dva bloky, které se nakonec v roce 2003 podařilo dostavět a zprovoznit.

V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do Českých Budějovic, kde jsme navštívili pivovar Budvar. V rámci exkurze pivovaru jsme se mohli seznámit s výrobou piva od varny až po stáčení do lahví. Nemohli jsme si nevšimnout skutečnosti, že Budvar na svých pozemcích mohutně investuje. V informačním centru pivovaru jsme navštívili také multimediální expozici, která se zabývá příběhem budějovického piva, historií i současností národního podniku Budějovický Budvar.

Postup vaření piva

Automatizovaná lahvárna
Josef Řehulka

1 komentář: