pátek 26. dubna 2019

Poznávací zájezd: Norimberk 2019

Norimberk je druhé největší město Bavorska, bylo největším franským městem, rozkládajícím se na řece Pegnitz a průplavu Mohan-Dunaj. Dnes je centrem umění a kultury, vědy a techniky.Zájezd za rozumnou cenu hodnotíme kladně. Během cesty nás paní průvodkyně od hraničního přechodu Rozvadov až do Norimberka zásobovala informacemi jak o Norimberku samotném, tak o Německu všeobecně. Určitě je to potřeba, informací bylo ale mnoho v krátkém časovém horizontu, takže bylo náročné si je všechny zapamatovat. Výklad příjemné průvodkyně byl ale srozumitelný a zajímavý.
Někteří z nás litovali, že nestihli projít dopravní muzeum, jiní byli rádi, že měli dostatek času na individuální procházku městem a nákupy.

Počasí nám přálo, a tak jsme si užili všechny zajímavé památky, které jsme navštívili:

Altstadt - Staré město s impozantními obrannými hradbami, malebnými ulicemi s červenými střechami i náměstími plných velkých gotických kostelů a pohádkových kašen.

Císařský hrad Kaiserburg postavený na pískovcových skalních útesech, odkud je krásný výhled na celé Staré Město.

Evangelický kostel sv. Sebaldus z 13. století, v němž se nachází stříbrný sarkofág Sebalda, krásné jsou obrovské varhany s 6000 trubicemi. Největší je kostel St. Lorentz, na první pohled nás zaujal svými ohromnými vitrážovými okny a bohatým interiérem. K významným památkám patří malebný dům Albrechta Dürera, v němž se dnes nachází muzeum věnované tomuto umělci.


Účastníci zájezdu ze tříd I1.D a E1.A 

Žádné komentáře:

Okomentovat